کربن قالب

کربن قالب


این نوع کربن  به دلیل ارزش دمایی بالا مناسب مصارف باربیکیو و مصارف صنعتی از جمله لحاف حرارتی می باشد