کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته سایز 8*4

کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته سایز 8*4


این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.