کرین اکتیو گرانولی از پایه گردو مش 8*4

کرین اکتیو گرانولی از پایه گردو مش 8*4


این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی بالا مناسب برای تصفیه اب صنعتی ، پالایشگا ها ، پتروشیمی ها ،تصفیه هوا ، و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و بالا مناسب می باشد.