روغن خوراکی:

کربن فعال معمولاً در تصفیه روغن خوراکی برای هر دو مورد استفاده می شود:

کربن فعال به طور گسترده ای در تصفیه روغن های خوراکی از انواع مواد خام از جمله منابع نخل، زیتون، نارگیل و کلزا استفاده می شود. این می تواند به طور موثر رنگ ها را تغییر دهد و سمومی را که به طور طبیعی وجود دارند یا به عنوان بخشی از فرآیند استخراج یا تصفیه وجود دارند، حذف می کند. یکی از نگرانی‌های خاص گروهی از آلاینده‌ها به نام هیدروکربن‌های معطر چند حلقه‌ای (یا PAH)، با توجه به ترکیب بنزو[a] پیرن (B[a]P) است.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما