پودر مش 50

پودر کربن فعال

پودر مش 50


کربن اکتیو پودری شرکت کربن اکتیو پارس رفسنجان دارایی سطح جذب بالا خاکستر کم ،خاکستر شناور کم و استحکام بالا،رطوبت کم است.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما