کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته مش8*20

گرانول کربن فعال

کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته مش 8*20


این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما