معرفی کربن اکتیو گرانول

کربن اکتیو گرانول دانه‌ای به طور قابل‌توجهی به حذف مواد پر و پلی فلوروآلکیل (PFAS) کمک می‌کند. این مواد به آلاینده‌هایی نگران‌کننده برای تنظیم‌کننده‌ها تبدیل شده‌اند. سایر مواد شیمیایی به‌ویژه آهن و نیترات با کربن فعال گرانولی قابل‌حذف نیستند. کربن فعال گرانول قادر است ماده شیمیایی را به دلیل ویژگی‌های متخلخل آن جذب کند و این جذب روی سطح داخلی کربن فعال صورت می‌گیرد. در طول جذب، مایعات یا گازها از ساختار متخلخل کربن فعال عبور می‌کنند و ترکیباتی را که قرار است حذف شوند، به سطح جاذب پخش می‌کنند. کربن فعال گرانولی باید بر اساس سطوح آلاینده و مصرف آب تغییر یابد و ممکن است برای کاربرد در سطوح بالاتر، نیاز به تعویض مکرر داشته باشند.

کربن فعال گرانولی طبق گفته محققان یک محیط جذب متخلخل مانند نمک دانه‌ای یا شکر دانه‌ای اما با سطح داخلی و قدرت جذب بسیار زیاد است. این محیط از مواد آلی خام که کربن بالایی دارند، مانند پوسته نارگیل، زغال‌سنگ، زغال‌سنگ نارس و چوب ساخته می‌شود. برای فعال کردن سطح کربن از گرما استفاده می‌گردد تا مواد شیمیایی خاصی که در آب حل شده‌اند، هنگام عبور از فیلتر حاوی کربن فعال دانه‌ای حذف شوند.

 

ویژگی کربن فعال گرانولی

  •  جذب سطحی
  •  فعالیت سطحی (انرژی سطح)
  •  ساختار متخلخل
  •  چگالی ظاهری
  •  اندازه ذرات
  •  سختی
  •  PH

جذب سطحی کربن فعال گرانولی

جذب یک پدیده سطح است در واقع برهم کنش نیروی الکتریکی بین کربن فعال به عنوان ماده جاذب و یک ماده جذب شونده مانند الاینده است. که تا زمانی که تعادل بین مولکول های جذب شده و مولکول های ازاد موجود در سیال برقرار شود، به سطح جاذب، جذب می شوند. نوع جذب به طور عمده به عواملی مانند دمای سیستم، فشار یا غلظت ناخالصی بستگی دارد (زیرا باعث تغییر در برقراری تعادل جذب می شود). کربن فعال گرانول با ساختار شبکه ای منظم و یا نامنظم از اتم های کربن، با ساختاری اسفنجی است. سطح کربن به طور مشخص غیر قطبی است.که این غیر قطبی بودن باعث می شود سطح کربن فعال جذب بیشتری داشته باشد.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما